Syftet med vårt fritids är att eleverna ska hitta en fritidsaktivitet att göra på sin fritid, att de ska bli självständiga och klara sig själva.

Syftet med bloggen är att eleverna ska kunna presentera vad de gör på fritids. Lättare kunna nå föräldrarna för att synliggöra vår pedagogiska verksamhet. Även dokumentera och utvärdera vårt fritids för att kunna utveckla vårt fritids och få ett mer meningsfullt fritids.